FIDARS d.o.o., finančno, davčno in računovodsko svetovanje

Študentje

Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/2006, 76/2008) določa višino plačila vajencem za obvezno praktično delo:

  • do 84 € na mesec za 1. letnik
  • do 126 € na mesec za 2. letnik
  • do 167 € na mesec za 3. letnik
  • do 167 € na mesec za 4. letnik

Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo v skladu s predpisi, ki urejajo vzgojo in izobraževanje, se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 172 € za opravljeno obvezno praktično delo.