FIDARS d.o.o., finančno, davčno in računovodsko svetovanje

Dnevnice

Službeno potovanje v Sloveniji Po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/2006, 76/2008) znašajo dnevnice za službeno potovanje v Sloveniji:

  • 7,45 € če traja službeno potovanje nad 6 do 8 ur
  • 10,68 € če traja službeno potovanje nad 8 do 12 ur oziroma se znesek zmanjša še za 15%, če je vključen zajtrk
  • 21,39 € če traja službeno potovanje nad 12 do 24 ur oziroma se znesek zmanjša za 10%, če je vključen zajtrk

 

Službeno potovanje v tujino

Višina dnevnic za posamezne države je določena z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 51/2012).

Država/mesto Znesek dnevnice v $ ali €
Avstralija 48$
Albanija 32€
Andora 32€
Armenija 32€
Avstrija 44€
Azerbajdžan 32€
Belgija 50€
Belorusija 32€
Bolgarija 32€
Bosna in Hercegovina 32€
Ciper 32€
Češka 32€
Črnagora 32€
Danska 44€
Estonija 32€
Finska 44€
Francija 44€
Gruzija 32€
Grčija 32€
Hrvaška 32€
Irska 44€
Islandija 44€
Italija 44€
Japonska 80$
Kanada 48€
Latvija 32€
Lihtenštajn 44€
Litva 32€
Luksemburg 44€
Madžarska 32€
Makedonija 32€
Malta 32€
Moldavija 32€
Monako 44€
Nemčija 44€
Nizozemska 44€
Norveška 44€
Poljska 32€
Portugalska 44€
Romunija 32€
Rusija 32€
SanMarino 32€
Slovaška 32€
Srbija 32€
Španija 44€
Švedska 44€
Švica 44€
Turčija 32€
Ukrajina 32€
Vatikan 44€
Združene države Amerike 48$
Združenokraljestvo Vel.Britanija
in Sev.Irska
44€
Druge države 40$
Hongkong 56$
Moskva 64€
SanktPeterburg 64€

Po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/2006, 76/2008) znašajo dnevnice za službeno potovanje v tujino:

  • 25% cele dnevnice, če traja službeno potovanje nad 6 do 8 ur
  • 75% cele dnevnice, če traja službeno potovanje nad 8 do 14 ur oziroma se znesek zmanjša še za 15%, če je vključen zajtrk
  • cela dnevnica, če traja službeno potovanje nad 14 do 24 ur oziroma se znesek zmanjša za 10%, če je vključen zajtrk

Stroški prenočevanja na službenem potovanju se priznajo v višini dejanskih stroškov na podlagi računov.