FIDARS d.o.o., finančno, davčno in računovodsko svetovanje

Davčno svetovanje

Za področje davčnega svetovanja ima ena zaposlena dokončan magistrski študij davčnega prava. Svetujemo na :

  • področju davka od dohodkov pravnih oseb,
  • področju davka na dodano vrednost,
  • področju dohodnine,
  • področju Zakona o delovnih razmerjih.