FIDARS d.o.o., finančno, davčno in računovodsko svetovanje

Podatki za obračun plač

 

Lestvice za odmero dohodnine in olajšave za leto 2014 so določene v Pravilniku o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2014 (Uradni list RS, št. 108/2013).

Stopnje dohodnine za davčno leto 2014:

 Če znaša neto letna davčna osnova v €  Znaša dohodnina v €
 Nad  Do  
   8.021,34 €
 16%
8.021,34 € 
18.960,28 € 

1.283,41 €  + 27% nad 8.021,34 € 

 18.960,28 €
 70.907,20 €

 4.236,92 € + 41% nad 18.960,28 € 

70.907,20 €   25.535,16 + 50% nad 70.907,20 €

 

Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec se za davčno leto 2014 uporabijo stopnje dohodnine in lestvica preračunana na 1/12 leta.

 Če znaša neto letna davčna osnova v €  Znaša dohodnina v €
 Nad  Do  
  668,45 €  16%
668,45 € 
1.580,02 €
106,95 € + 27 % nad 668,45 €
 1.580,02 €
5.908,93 € 353,08 € +41 % nad 1.580,02 € 
5.908,93 €   2.127,93 € + 50% nad 5.908,93 €

Davčne olajšave:

 1. Splošna olajšava, ki je namenjena vsem zavezancem, pod pogojem da drug rezident za njega ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Zmanjšanje letne davčne osnove za leto 2014 se prizna v višini 3.302,70 € oziroma mesečno 275,23 €. V letu 2014  je uvedena dodatna splošna olajšava za zavezance s skupnimi dohodki do 10.866,37 €, ki znaša 3.217,12 €. Dodatna splošna davčna olajšava za zavezance s skupnimi dohodki nad 10.866,37 € do 12.570,89 € znaša 1.115,94 €.
 2. Osebne olajšave, ki so namenjene:
  • rezidentom invalidom s 100-odstotno telesno okvaro se pod določenimi pogoji prizna zmanjšanje letne davčne osnove v višini 17.658,84 € oziroma mesečno 1.471,57 €.
 3. Posebne osebne olajšave:
  • rezidentu, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta se pod določenimi pogoji prizna zmanjšanje davčne osnove v višini 2.477,03 € letno.
 4. Posebna olajšava, ki je namenjena osebam, ki vzdržujejo družinske člane, v absolutnem znesku in to:
  • za prvega otroka in za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana letno 2.436,92 € oziroma mesečno 203,08 €; za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo in ima pravico do dodatka za nego otroka letno za 8.830,00 € oziroma mesečno za 735,83 €,
  • za drugega vzdrževanega otroka se olajšava poveča za 212,32 € letno oziroma mesečno za 17,69 €,
  • za tretjega vzdrževanega otroka se olajšava poveča za 1.981,62 € letno oziroma mesečno za 165,13 €,
  • za četrtega vzdrževanega otroka se olajšava poveča za 3.750,93 € letno oziroma mesečno za 312,57 €,
  • za petega vzdrževanega otroka se olajšava poveča za 5.520,22 € letno oziroma mesečno za 460,01 €,
  • za šestega in vse nadaljnje vzdrževane otroke za 1.769,30 € letno oziroma mesečno za 147,44 € glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka, posebna olajšava za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana znaša 2.436,92 € oziroma mesečno 203,08 €.
 5. Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje do 2.819,09 € letno.

 

 

 

Lestvice za odmero dohodnine in olajšave za leto 2013 so določene v Pravilniku o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2013 (Uradni list RS, št. 102/2012).

 

Stopnje dohodnine za davčno leto 2013:

 Če znaša neto letna davčna osnova v €  Znaša dohodnina v €
 Nad  Do  
   8.021,34 €
 16%
8.021,34 € 
18.960,28 € 

1.283,41 €  + 27% nad 8.021,34 € 

18.960,28 €
70.907,20 €

 4.236,92 € + 41% nad 18.960,28 € 

70.907,20 €   25.535,16 + 50% nad 70.907,20 €

 

Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec se za davčno leto 2013 uporabijo stopnje dohodnine in lestvica preračunana na 1/12 leta.

 Če znaša neto letna davčna osnova v €  Znaša dohodnina v €
 Nad  Do  
  668,45 €  16%
668,45 € 
1.580,02 €
106,95 € + 27 % nad 668,45 €
 1.580,02 €
5.908,93 € 353,08 € + 41 % nad 1.580,02 € 
5.908,93 €   2.127,93 € + 50% nad 5.908,93 €

Davčne olajšave:

 1. Splošna olajšava, ki je namenjena vsem zavezancem, pod pogojem da drug rezident za njega ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Zmanjšanje letne davčne osnove za leto 2013 se prizna v višini 3.302,70 € oziroma mesečno 275,23 €. V letu 2013  je uvedena dodatna splošna olajšava za zavezance s skupnimi dohodki do 10.866,37 €, ki znaša 3.217,12 €. Dodatna splošna davčna olajšava za zavezance s skupnimi dohodki nad 10.866,37 € do 12.570,89 € znaša 1.115,94 €.
 2. Osebne olajšave, ki so namenjene:
  • rezidentom invalidom s 100-odstotno telesno okvaro se pod določenimi pogoji prizna zmanjšanje letne davčne osnove v višini 17.658,84 € oziroma mesečno 1.471,57 €,
  • rezidentu po dopolnjenem 65. letu starosti v višini 1.421,35 € letno.
 3. Posebne osebne olajšave:
  • rezidentu, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta se pod določenimi pogoji prizna zmanjšanje davčne osnove v višini 2.477,03 € letno,
 4. Posebna olajšava, ki je namenjena osebam, ki vzdržujejo družinske člane, v absolutnem znesku in to:
  • za prvega otroka in za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana letno 2.436,92 € oziroma mesečno 203,08 €; za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo in ima pravico do dodatka za nego otroka letno za 8.830,00 € oziroma mesečno za 735,83 €,
  • za drugega vzdrževanega otroka se olajšava poveča za 212,32 € letno oziroma mesečno za 17,69 €,
  • za tretjega vzdrževanega otroka se olajšava poveča za 1.981,62 € letno oziroma mesečno za 165,13 €,
  • za četrtega vzdrževanega otroka se olajšava poveča za 3.750,93 € letno oziroma mesečno za 312,57 €,
  • za petega vzdrževanega otroka se olajšava poveča za 5.520,22 € letno oziroma mesečno za 460,01 €,
  • za šestega in vse nadaljnje vzdrževane otroke za 1.769,30 € letno oziroma mesečno za 147,44 € glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka, posebna olajšava za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana znaša 2.436,92 € oziroma mesečno 203,08 €.
 5. Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje do 2.819,09 € letno.
 6. Olajšava za rezidenta - čezmejnega delovnega migranta znaša 7.576,62 € letno.

 

Podatki o povprečni plači:

povprečna plača v RS za obdobje december 2013- februar 2014

1.533,44 €

minimalna plača od 1.1.2014 

789,15 €

bruto začasna osnova za določanje plač in drugih prejemkov 

848,07 €

neto začasna osnova za določanje plač in drugih prejemkov 

551,16 €