FIDARS d.o.o., finančno, davčno in računovodsko svetovanje

Terenski dodatek

Terenski dodatek znaša po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/2006, 76/2008)

  • 4,49 €/dan pod pogojem, da delavec najmanj 2 dni zaporedoma dela in prenočuje zunaj kraja običajnega prebivališča ali zunaj kraja sedeža podjetja,
  • če delodajalec ne zagotovi prehrane in prenočevanja, se delojemalcu v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov za delo na terenu, do višin in pod pogoji, ki so s to uredbo določeni za dnevnice in prenočevanje na službenem potovanju,
  • 4,49 €/dan pod pogojem, da delojemalec dela najmanj dve izmeni zaporedoma izven kraja svojega običajnega prebivališča in izven kraja sedeža delodajalca.