FIDARS d.o.o., finančno, davčno in računovodsko svetovanje

Regres za prevoz in kilometrino

Regres za prevoz na delo in z dela po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/2006, 76/2008):

  • v višini cene javnega prevoza, če je mesto opravljanja dela vsaj 1 km oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča in
  • do 0,18 € na vsak polni km razdalje med najbližjim postajališčem in običajnim prebivališčem, če je to oddaljeno več kot 1 km od najbližjega postajališča oziroma,
  • do 0,18 € na km razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela, če se iz objektivnih razlogov na more uporabljati javni prevoz

 

Regres za prevoz na službenem potovanju po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/2006, 76/2008) znaša:

  • do višine dejanskih stroškov za prevoz z javnimi sredstvi,
  • do 0,37 €/km če se opravi z lastnim prevoznim sredstvom,
  • v višini stroškov bencina na podlagi računa, če se uporablja službeno vozilo, pri čemer je obvezna evidenca prevoženih kilometrov,
  • stroški cestnin, parkirnin, mostnin, tunelnin itd. se povrnejo na podlagi računov.

 

 

Izračun razdalje med kraji: