FIDARS d.o.o., finančno, davčno in računovodsko svetovanje

Solidarnostna pomoč

Po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/2006, 76/2008) se solidarnostna pomoč ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja:

  • do višine 3.443 € v primeru smrti delojemalca ali njegovega družinskega člana
  • do višine 1.252 € v primeru težje invalidnosti ali daljše bolezni delojemalca ter elementarne nesreče ali požara, ki prizadene delojemalca

Za solidarnostno pomoč se šteje tudi povračilo stroškov pogreba v primeru smrti delojemalca.