FIDARS d.o.o., finančno, davčno in računovodsko svetovanje

Regres za prehrano

Regres za prehrano znaša po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/2006, 76/2008):

  • če je delojemalec prisoten na delu štiri ure ali več 6,12 €/dan,
  • če je delojemalec prisoten na delu 10 ur ali več 6,12 €/dan + 0,76 €/uro za vsako dopolnjeno uro po osmih urah prisotnosti na delu.