FIDARS d.o.o., finančno, davčno in računovodsko svetovanje

Vodenje kadrovskih evidenc

  • Nudimo pomoč pri pripravi internih delovnopravnih aktov podjetja (Pravilnik o delovnih razmerjih in plačah, Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest).
  • Vodimo podatke o zaposlenih (prijava novozaposlenih z vsemi potrebnimi obrazci na Zavodu za zaposlovanje in na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, prijava sprememb na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, vodenje evidence o koriščenju letnega dopusta, vodenje drugih evidenc po potrebi naročnika).