FIDARS d.o.o., finančno, davčno in računovodsko svetovanje

Nadomestilo za ločeno življenje

<p><strong>Nadomestilo za ločeno življenje</strong> zna&scaron;a po Uredbi o davčni obravnavi povračil stro&scaron;kov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, &scaron;t. 140/2006, 76/2008) <strong>334 &euro;</strong> na mesec pod pogojem, da je delavec napoten na delo izven kraja, kjer prebiva njegova družina ter zato zaradi službenih potreb živi ločeno od svoje družine.</p>