FIDARS d.o.o., finančno, davčno in računovodsko svetovanje

Odpravnina ob upokojitvi

Po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/2006, 76/2008) se odpravnina ob upokojitvi do višine 4.063 € ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.