FIDARS d.o.o., finančno, davčno in računovodsko svetovanje

Število delovnih dni

MESEC (2014) ŠT. DEL.DNI ŠT.PRAZNIKOV SKUPAJ URE/MESEC
januar 22 1 23 184
februar 20 0 20 160
marec 21 0 21 168
april 21 1 22 176
maj 20 2 22 176
junij 20 1 21 168
julij 23 0 23 184
avgust 20 1 21 168
september       22 0 22 176
oktober 22 1 23 184
november 20 0 20 160
december 21 2 23 184
SKUPAJ 252 9 261 2088