FIDARS d.o.o., finančno, davčno in računovodsko svetovanje

Osnovni podatki

FIDARS d.o.o., finančno, davčno in računovodsko svetovanje

 

Skrajšana firma: FIDARS d.o.o.
Vrsta organizacije:
Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Sedež: Železna cesta 16, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5662214
Davčna številka: SI42510929
Poslovni račun: SI56 3300 0000 6385 307 (Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.)
Glavna dejavnost: 74.120 Računovodske in knjigovodske dejavnosti ter davčno svetovanje
Osnovni kapital: 14.000,00 €

 

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, dne 11.9.2002. Številka registrskega vložka 2002/06224.